Філологія

Спеціальність: Філологія

Місто: Горлівка

Університет: Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

Короткий огляд


Розвиток компетентностей і комплексна підготовка фахівців у галузі германської філології (англійська мова і література, німецька мова), здатних розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов'язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів та стилів, організацією успішної комунікації іноземними та українською мовами.

Загальна Інформація

ФакультетПереклад. Германські мови та літератури, перша-англійська

Предмети вільного вибору

Наявність предметів вільного вибору
Кількість таких предметів
Спосіб обрання

Міжнародний обмін

Наявність програм міжнародного обміну
Доступні можливостіN/A

Практика

Скільки разів студенти/ки мають пройти практику?0
На якому курсі?3
Як довго вона має бути?

Викладачі

Кількість викладачів/ок-практиків на кафедрі
Загальна кількість викладачів/ок

Причини вибору та якість навчання

Практика та кар‘єра

Академічна мобільність