Філологія

Спеціальність: Філологія

Місто: Харків

Університет: Харківський національний університет ім. Каразіна (ХНУ)

Короткий огляд


Факультетські кафедри активно співпрацюють із віт­чиз­няними та закордонними науковими центрами: Інститутом літератури імені Т.Г. Шевченка НАН Укра­їни, Національним університетом «Києво-Могилянська ака­де­мія», Пушкінським Домом (м. Санкт-Петербург, Росія), Інститутом світової літератури (м. Москва, Росія) тощо. Студенти-філологи беруть участь у регіональних і все­україн­ських наукових конференціях, у все­україн­ській сту­дент­ській олімпіаді з української мови і лі­те­ра­тури, Все­україн­ському конкурсі знавців української мови імені П. Яцика, міських і всеукраїнських кон­кур­сах студентських наукових робіт, демонструючи ви­со­кий рівень фахової підготовки.

Загальна Інформація

ФакультетФілологія (українська мова та література)

Предмети вільного вибору

Наявність предметів вільного вибору
Кількість таких предметів14
Спосіб обрання

Міжнародний обмін

Наявність програм міжнародного обміну
Доступні можливостіПереглянути можливості

Практика

Скільки разів студенти/ки мають пройти практику?2
На якому курсі?3, 4
Як довго вона має бути?http://philology.karazin.ua/навчальні-практики/

Викладачі

Кількість викладачів/ок-практиків на кафедрі
Загальна кількість викладачів/ок21

Причини вибору та якість навчання

Практика та кар‘єра

Академічна мобільність