Філологія

Спеціальність: Філологія

Місто: Харків

Університет: Харківський національний університет ім. Каразіна (ХНУ)

Короткий огляд


Факультетські кафедри активно співпрацюють із віт­чиз­няними та закордонними науковими центрами: Інститутом літератури імені Т.Г. Шевченка НАН Укра­їни, Національним університетом «Києво-Могилянська ака­де­мія», Пушкінським Домом (м. Санкт-Петербург, Росія), Інститутом світової літератури (м. Москва, Росія) тощо. Студенти-філологи беруть участь у регіональних і все­україн­ських наукових конференціях, у все­україн­ській сту­дент­ській олімпіаді з української мови і лі­те­ра­тури, Все­україн­ському конкурсі знавців української мови імені П. Яцика, міських і всеукраїнських кон­кур­сах студентських наукових робіт, демонструючи ви­со­кий рівень фахової підготовки.

Загальна Інформація

ФакультетСлов’янські мови та літератури (+ переклад включно, перша - польська)

Предмети вільного вибору

Наявність предметів вільного вибору
Кількість таких предметів13
Спосіб обрання

Міжнародний обмін

Наявність програм міжнародного обміну
Доступні можливостіПереглянути можливості

Практика

Скільки разів студенти/ки мають пройти практику?2
На якому курсі?3, 4
Як довго вона має бути?http://philology.karazin.ua/навчальні-практики/

Викладачі

Кількість викладачів/ок-практиків на кафедрі
Загальна кількість викладачів/ок50

Причини вибору та якість навчання

Практика та кар‘єра

Академічна мобільність