Медицина

Спеціальність: Медицина

Місто: Київ

Університет: Київський медичний університет (КМУ)

Короткий огляд


На факультетi створюються всi необхiднi умови для досягнення основної мети – пiдготовки висококвалiфiкованого лiкаря. Навчальнi групи формуються з 12-14 студентiв, що дає можливiсть iндивiдуалiзувати навчальний процес. Для читання лекцiй є 5 лекцiйних аудиторiй (залiв), обладнаних сучасною демонстрацiйною апаратурою. Практичнi та семiнарськi заняття зi студентами проводяться в лабораторних i тематичних кiмнатах, а клiнiчнi – бiля лiжка хворого i в кабiнетах функцiональної, лабораторної та iнструментальної дiагностики.

Загальна Інформація

ФакультетМедицина

Предмети вільного вибору

Наявність предметів вільного вибору
Кількість таких предметів2 курси на семестр
Спосіб обранняАвтоматично

Міжнародний обмін

Наявність програм міжнародного обміну
Доступні можливостіПереглянути можливості

Практика

Скільки разів студенти/ки мають пройти практику?3
На якому курсі?2,3,4
Як довго вона має бути?По-різному

Викладачі

Кількість викладачів/ок-практиків на кафедріПо-різному
Загальна кількість викладачів/окПо-різному

Причини вибору та якість навчання

Практика та кар‘єра

Академічна мобільність