Філологія

Спеціальність: Філологія

Місто: Київ

Університет: Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ)

Короткий огляд


Підготовка передбачає набуття студентами мовних, лінгвокраїнознавчих, культурологічних знань, необхідних для здійснення комунікації і перекладу з широкого спектра питань, а також формування системи мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання, перекладацьких навичок та знань теорії перекладу, вмінь двостороннього усного і письмового перекладів, опанування сучасних інформаційно-комунікативних технологій та професійних навичок роботи із сучасними технологіями.

Загальна Інформація

ФакультетФілологія (германські мови і літератури, переклад включно, перша- нідерландська)

Предмети вільного вибору

Наявність предметів вільного вибору
Кількість таких предметів
Спосіб обрання

Міжнародний обмін

Наявність програм міжнародного обміну
Доступні можливостіПереглянути можливості

Практика

Скільки разів студенти/ки мають пройти практику?2
На якому курсі?4,6
Як довго вона має бути?4-5 тижнів

Викладачі

Кількість викладачів/ок-практиків на кафедрі20
Загальна кількість викладачів/ок25

Причини вибору та якість навчання

Практика та кар‘єра

Академічна мобільність