Філологія

Спеціальність: Філологія

Місто: Київ

Університет: Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ)

Короткий огляд


Спеціальність забезпечує фундаментальну підготовку фахівців у галузі іноземної філології, формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції відповідно до загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, підготовка філологів, викладачів та вчителів, здатних здійснювати навчально-педагогічну діяльність у середніх загальноосвітніх, спеціальних, закладах вищої освіти, а також висококваліфікованих перекладачів.

Загальна Інформація

ФакультетФілологія (Германські мови і літератури, переклад включно) перша-німецька

Предмети вільного вибору

Наявність предметів вільного вибору
Кількість таких предметів
Спосіб обрання

Міжнародний обмін

Наявність програм міжнародного обміну
Доступні можливостіПереглянути можливості

Практика

Скільки разів студенти/ки мають пройти практику?4
На якому курсі?4,6
Як довго вона має бути?3-5 тижнів

Викладачі

Кількість викладачів/ок-практиків на кафедрі
Загальна кількість викладачів/ок13

Причини вибору та якість навчання

Практика та кар‘єра

Академічна мобільність