Філологія

Спеціальність: Філологія

Місто: Київ

Університет: Київський національний лінгвістичний університет (КНЛУ)

Короткий огляд


Спеціальність забезпечує набуття освітньої та професійної кваліфікації для здійснення професійної діяльності, пов’язаної із аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, критично-аналітичною, так і з прикладною метою), організацією успішної комунікації різними мовами.

Загальна Інформація

ФакультетФілологія (Германські мови і літератури (переклад включно))

Предмети вільного вибору

Наявність предметів вільного вибору
Кількість таких предметів1
Спосіб обранняІндивідуально

Міжнародний обмін

Наявність програм міжнародного обміну
Доступні можливостіПереглянути можливості

Практика

Скільки разів студенти/ки мають пройти практику?1
На якому курсі?4
Як довго вона має бути?3-4 тижні

Викладачі

Кількість викладачів/ок-практиків на кафедрі
Загальна кількість викладачів/ок60

Причини вибору та якість навчання

Практика та кар‘єра

Академічна мобільність