Історія та археологія

Спеціальність: Історія та археологія

Місто: Київ

Університет: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ)

Короткий огляд


Мета освітньої програми: підготувати фахівців у галузі історії та археології з поглибленим вивченням історії Сходу, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері історії та археології, а також спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з аналізом, перекладом письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (із науково-дослідною, критично-аналітичною і прикладною метою), організацією успішної комунікації східною мовою (турецькою або китайською), а також підготувати істориків-сходознавців з широким доступом до працевлаштування чи подальшого навчання.

Загальна Інформація

ФакультетСходознавство

Предмети вільного вибору

Наявність предметів вільного вибору
Кількість таких предметів76
Спосіб обрання

Міжнародний обмін

Наявність програм міжнародного обміну
Доступні можливостіПереглянути можливості

Практика

Скільки разів студенти/ки мають пройти практику?4
На якому курсі?N/A
Як довго вона має бути?N/A

Викладачі

Кількість викладачів/ок-практиків на кафедріN/A
Загальна кількість викладачів/ок17

Причини вибору та якість навчання

Практика та кар‘єра

Академічна мобільність