Філологія

Спеціальність: Філологія

Місто: Львів

Університет: Львівський національний університет ім. Франка (ЛНУ)

Короткий огляд


Забезпечити високий рівень підготовки фахівців з філології з набутими фундаментальними знаннями, розвиненим критичним мисленням, засвоєними базовими та професійними компетентностями і з виробленими навичками науково-дослідної, педагогічної та перекладацької діяльності. Сформувати у майбутніх фахівців навики, необхідні для усної та писемної інтеракції польською та українською мовами в різних комунікативних ситуаціях, викладання польської й української мов та літератур, праці з текстами української та польської мов різних жанрів та стилів, різних видів їх перекладу.

Загальна Інформація

ФакультетФілологія (Польська мова)

Предмети вільного вибору

Наявність предметів вільного вибору
Кількість таких предметів4 загальноуніверситетські вибі
Спосіб обранняІндивідуально

Міжнародний обмін

Наявність програм міжнародного обміну
Доступні можливостіПереглянути можливості

Практика

Скільки разів студенти/ки мають пройти практику?4
На якому курсі?1,2,3,4
Як довго вона має бути?6+ тижнів

Викладачі

Кількість викладачів/ок-практиків на кафедрі11
Загальна кількість викладачів/ок14

Причини вибору та якість навчання

Практика та кар‘єра

Академічна мобільність