Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Спеціальність: Середня освіта (за предметними спеціальностями)

Місто: Львів

Університет: Львівський національний університет ім. Франка (ЛНУ)

Короткий огляд


Формувати особистість фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру у галузі середньої освіти, який має знання й уміння психолого-педагогічних особливостей ведення навчально-виховного процесу в середній школі та ВНЗ ІІ рівнів акредитації, ознайомлений із сучасними педагогічними технологіями, методами організації творчого пошуку майбутнього фахівця. Забезпечити підготовку фахівців з педагогіки, які володіють фундаментальними знаннями та практичними навичками філологічних досліджень; мають сформоване критичне мислення та практичні навички проведення наукових досліджень.

Загальна Інформація

ФакультетФілологія (Середня освіта)

Предмети вільного вибору

Наявність предметів вільного вибору
Кількість таких предметів4 загальноуніверситетські вибі
Спосіб обранняІндивідуально

Міжнародний обмін

Наявність програм міжнародного обміну
Доступні можливостіПереглянути можливості

Практика

Скільки разів студенти/ки мають пройти практику?4
На якому курсі?1,2,3,4
Як довго вона має бути?6+ тижнів

Викладачі

Кількість викладачів/ок-практиків на кафедрі30
Загальна кількість викладачів/ок37

Причини вибору та якість навчання

Практика та кар‘єра

Академічна мобільність