Філологія

Спеціальність: Філологія

Місто: Львів

Університет: Львівський національний університет ім. Франка (ЛНУ)

Короткий огляд


Формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру у галузі філології, який володіє знаннями й уміннями психолого-педагогічних особливостей навчально-виховного процесу, сучасними педагогічними підходами, методами організації творчого пошуку майбутнього фахівця. Забезпечення підготовки фахівців з філології, які володіють фундаментальними знаннями та практичними навичками філологічних досліджень. Вироблення критичного мислення та практичних навичок проведення наукових досліджень. Набуття освітньої та професійної кваліфікації для здійснення професійної діяльності, пов'язаної із аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (із науково-дослідною, критично-аналітичною, а також із прикладною метою).

Загальна Інформація

ФакультетФілологія (Українська мова та література)

Предмети вільного вибору

Наявність предметів вільного вибору
Кількість таких предметів4 загальноуніверситетські вибі
Спосіб обранняІндивідуально

Міжнародний обмін

Наявність програм міжнародного обміну
Доступні можливостіПереглянути можливості

Практика

Скільки разів студенти/ки мають пройти практику?4
На якому курсі?1,2,3,4
Як довго вона має бути?6+ тижнів

Викладачі

Кількість викладачів/ок-практиків на кафедрі95
Загальна кількість викладачів/ок101

Причини вибору та якість навчання

Практика та кар‘єра

Академічна мобільність