Філологія

Спеціальність: Філологія

Місто: Львів

Університет: Львівський національний університет ім. Франка (ЛНУ)

Короткий огляд


Мета освітньої програми формування особистості фахівця, здатного вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі філології, який володіє знаннями й уміннями лінгвістичного та літературознавчого аналізу і творення текстів, сучасними педагогічними технологіями, методами організації творчого пошуку майбутнього фахівця. Забезпечення підготовки фахівців з філології, які володіють фундаментальними знаннями та практичними навичками філологічних досліджень; формування критичного мислення та практичних навичок проведення наукових досліджень. Набуття освітньої та професійної кваліфікації для здійснення професійної діяльності, пов'язаної із аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням, а також перекладом письмових та усних текстів різних жанрів і стилів.

Загальна Інформація

ФакультетФілологія (Японська мова)

Предмети вільного вибору

Наявність предметів вільного вибору
Кількість таких предметів4 загальноуніверситетські вибі
Спосіб обранняІндивідуально

Міжнародний обмін

Наявність програм міжнародного обміну
Доступні можливостіПереглянути можливості

Практика

Скільки разів студенти/ки мають пройти практику?4
На якому курсі?1,2,3,4
Як довго вона має бути?6+ тижнів

Викладачі

Кількість викладачів/ок-практиків на кафедрі19
Загальна кількість викладачів/ок25

Причини вибору та якість навчання

Практика та кар‘єра

Академічна мобільність