Філологія

Спеціальність: Філологія

Місто: Київ

Університет: Національний авіаційний університет (НАУ)

Короткий огляд


Освітньо-професійна програма передбачає глибоку професійну підготовку в галузі філології, зокрема, теорії та практики перекладу, та методики викладання іноземних мов і перекладу, виконання філологічного, зокрема перекладознавчого, наукового дослідження. Акцент здійснюється на розвитку умінь та навичок здійснення академічної та ділової комунікації англійською мовою. Особлива увага приділяється аналізу актуальних проблем перекладознавчої науки. Студенти проходять науково-дослідну та переддипломну практику.

Загальна Інформація

ФакультетФілологія Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська

Предмети вільного вибору

Наявність предметів вільного вибору
Кількість таких предметів5
Спосіб обрання

Міжнародний обмін

Наявність програм міжнародного обміну
Доступні можливостіПереглянути можливості

Практика

Скільки разів студенти/ки мають пройти практику?0
На якому курсі?2,3,4,5
Як довго вона має бути?1 місяць

Викладачі

Кількість викладачів/ок-практиків на кафедрі8
Загальна кількість викладачів/ок18

Причини вибору та якість навчання

Практика та кар‘єра

Академічна мобільність