Філософія

Спеціальність: Філософія

Місто: Одеса

Університет: Одеський національний університет ім. Мечникова (ОНУ)

Короткий огляд


Кваліфікація «Бакалавр філософії» передбачає ґрунтовну гуманітарну підготовку: розуміння основних закономірностей розвитку природи і суспільства та місця людини у світі; усвідомлення ролі та значення культури в історії людства; володіння базовою історико-філософською освітою; обізнаність в актуальних проблемах сучасної гуманітаристики загалом і філософської думки зокрема; оперування навичками аналізу та інтерпретації тексту; усвідомлення значущості загальнолюдських цінностей та етичних норм; вільне знання державної та іноземних мов; володіння сучасними інформаційними технологіями та вміння застосовувати їх у професійній діяльності.

Загальна Інформація

ФакультетФілософія

Предмети вільного вибору

Наявність предметів вільного вибору
Кількість таких предметів2-3 на курс
Спосіб обранняІндивідуально

Міжнародний обмін

Наявність програм міжнародного обміну
Доступні можливостіПереглянути можливості

Практика

Скільки разів студенти/ки мають пройти практику?1
На якому курсі?1,2,3,4
Як довго вона має бути?2-4 тижні

Викладачі

Кількість викладачів/ок-практиків на кафедріN/A
Загальна кількість викладачів/ок5

Причини вибору та якість навчання

Практика та кар‘єра

Академічна мобільність